Hizmetlerimiz

hizmetler-1

Bireysel Satış

AİR AGRO tüm bitkisel üretim alanlarında ürettiği “ÇÖZÜMLER”i her bir çiftçiye bireysel olarak sunabilmek üzere bu satış kanalını oluşturmuştur. Bu ürünümüz hiçbir altyapı gerektirmeksizin her bir çiftçimizin istediği tüm raporları kendi bilgisayarında PDF formatında kullanabilmesini sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.

Her bir çiftçimiz izlemek ve raporlamak istediği tarımsal üretimine göre ihtiyaç duyduğu çözümleri içerir talebini, her bir parseli için ayrı ayrı isteyebilir. Bu ürünler ve parseller farklı da olsalar her bir müşterimiz için farklı farklı izleme ve raporlama olanakları bulunmaktadır.

Hizmetlerimiz uçuş ve fotoğraflama hizmeti hariç olacak şekilde dekar başına izleme ve raporlama hizmeti olarak hesaplanmaktadır. Çiftçilerimiz yıllık toplu alım yaparak tüm yıl boyunca hizmet alabileceği bir toplam alan kotasına sahip olabilir.

Bireysel satış ile her bir çiftçi için yapılan üyelik sonrasında, raporlanması istenen ürüne bağlı olarak yıllık vejetasyon periyotlarında birer raporlama hizmeti verilebileceği gibi doğal afet durumlarında da istendiğinde ayrıca raporlama hizmeti de verilebilir. Normal vejetasyon takvimi dışında da istendiği zaman raporlama hizmeti toplam alan kotasından kullanılmak üzere sağlanabilir.

Sistem Kurulumu

AİR AGRO, Sistem Kurulumu ürünü ile ulusal bazda hizmet veren ve kendi bilişim altyapısına sahip olan ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurumları hedeflemektedir.

Bu seviyedeki kuruluşlar için verilecek hizmetin büyüklüğüne, veri yapısına, oluşturulacak raporlama sistematiğine, müşterinin kurumsal yapısına göre sistem özel olarak projelendirilir. Hazırlanan projenin mevcut sistemler ile entegrasyonu projelendirilir. Projenin müşteri kuruluş tarafından onaylanması durumunda donanım, sistem ve yazılım kurulumları yapılır ve bakım hizmeti verilir.

Müşterinin kendi bilişim altyapısının var olması durumunda kurulum hizmeti verilmeksizin, sistemin minimum donanım ve altyapı gereksinimleri verilerek var olan sistem üzerinde de yazılım kurulumu yapılarak kullanıma sunulabilir.

Sistem kurulumu ürünümüz projelendirme hizmeti dışında tamamen müşterinin kullanacağı veri büyüklüğüne göre ve kullanıcı terminal sayısına göre yıllık lisans bedeli alınarak kurulur. Bakım ve geliştirme bedelleri ayrıca yıllık olarak talep edilir.

koordinatlar
hizmetler-3

Lisanslı Sistem Kullanımı

AİR AGRO Lisanslı ürünümüz ise kooperatiflerimiz, birliklerimiz, ziraat odalarımızın veya kurumsal olarak büyük alanlarda faaliyet gösteren diğer bölgesel tarım sektörü paydaşlarının belirli bir ürün için belirli alanlarda kendi üyelerine hizmet verebilmeleri için oluşturulan satış ve pazarlama paketidir.

Bu ürünümüzde müşteri kuruluş kendi üyelerinin raporlama hizmetlerini verebilecek şekilde üye ve alan kaydı yapabilir, seçtiği tüm çözümleri belirleyerek raporlamaları oluşturacak şekilde sistemi kullanabilir.

Müşteri kuruluş üye sayısı, izlenmesi ön görülen toplam tarım alanı, ürün türleri ve raporlama periyotlarını dikkate alarak ihtiyaç duyacağı toplam alan kotasını belirleyebilir. Yıllık alan kotası ürünlerin vejetasyon takvimine göre müşterinin istediği periyotlarda kullanılabilir. Ayrıca olası doğal afet durumlarında da hasar tespiti amacıyla olağan dışı raporlamalar da yapılabilir.

Yıllık olarak kullanılan kota üzerinden verilen hizmete göre aylık olarak hesaplaşılabileceği gibi, olağanüstü haller için kullanılan kotalar için de ek alımlar toptan tarife üzerinden alınabilir.

Uçuş ve Fotoğraflama Hizmeti

Diğer tüm ürünlerin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan temel bileşen tarım alanlarının hava fotoğraflarının sağlıklı bir şekilde elde edilmesidir. Sistemimizde doğru sonuçlar alabilmek için üzerinde işlem yapılacak hava fotoğraflarının da uygun bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla hizmet verilen arazilerin hava fotoğrafları multispektral kameralarla (R, G, NIR ve Red-Edge olarak) çekilir. Bu ekipmanların yüklü olduğu sabit kanatlı insansız hava aracı veya multikopterler ve uçuş lisanslı uzman personel ile tek seferlik veya dönemsel olarak hava fotoğraflarınız çekilebilmektedir.

Ayrıca, yeterli tarım alanının gözlenebilmesi için büyük üreticilerin, yerel kooperatif ve birliklerin fotoğraf servisini topluca alabilmeleri de mümkündür.

AİR AGRO her tür hava aracı ile sağlanan kaliteli multispektral görüntü ile çalışabilmektedir. Bunun için büyük üreticilerin, birlik ve kooperatiflerin kendi drone filolarını kurmaları da bir başka çözüm oluşturmaktadır.

hizmetler-4