TÜM ÜRÜNLER

Gerek konvansiyonel gerekse Organik tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

AİR AGRO ORGANİK ÜRÜNLER

Organik tarımı diğer tarım sistemlerinden farklı kılan esas, atık ürünlerdeki toprak besin elementlerinin yenilenebilir kaynaklar ve geri dönüşüm sistemi uyarınca toprağa geri verilmesidir.

Organik tarım ekolojik sistemin, zararlılar ve hastalıklarla kendine özgü yöntemlerle mücadele etmesi esasına dayanır. Bu mücadele sırasında sentetik pestisitlerin, herbisitlerin, kimyasal gübrelerin, büyüme hormonlarının, antibiyotiklerin ve modifiye edilmiş genlerin kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Organik çiftçiler, ekolojik sistemin korunması ve kirliliğin azaltılmasını benimsemek ve buna uygun davranmak durumundadırlar.

bg_1.png
1-6.jpg

ORGANİK BUĞDAY ve ARPA

Ülkemizde tarla tarımı ağırlıklı olarak kuru tarıma dayanmakta, kuru tarım içerisinde ise tahıl yetiştiriciliği, özellikle buğday ve arpa yetiştiriciliği büyük yer tutmaktadır. Kuru tarımda yıllardan beri uygulanan kara nadasbuğday/arpa üretim sistemine bağlı olarak toprak kalitesi bozulmuş durumdadır. Bozuk toprak kalitesi, çok büyük emek, zaman ve kaynak harcanarak gerçekleştirilen araştırmalardan ve kültürel uygulamalardan beklenen yararları azaltmakta ve verime dönüşmesini sınırlandırmaktadır. Buna ilaveten, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık tehdidi, bozuk toprak kalitesiyle birleştiğinde kuru tarım alanlarındaki üretim, özellikle buğday ve arpa üretimi gelecekte çok daha büyük risk altına girecektir. Bu nedenle kuru tarımda kara nadas-buğday/arpa üretim sistemi yerine baklagil-tahıl üretim sistemine geçilmeli, geleneksel toprak işleme yerine azaltılmış toprak işleme veya sıfır sürüm uygulanmalıdır. Ülkemizin farklı ekolojik koşullarına ve yetiştiricilerin ekonomik güçlerine uygun, sürdürülebilir toprak kalitesini esas alan kültürel uygulamalar belirlenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Devamı

bg_2.png
2-5.jpg

ORGANİK TAZE MEYVE

Organik tarımın bir kolu olan organik meyve ve sebzecilik, ülkemizde henüz kısa sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Buna rağmen gerek üretim alanı ve miktarı, gerekse dış satım olanakları göz önünde bulundurulduğunda, organik tarımın diğer birçok kolu gibi oldukça gelecek vaat eden ve üzerinde hassasiyetle durulması ve geliştirilmesi gereken bir alan olduğu açıktır.

Devamı

2-9.jpg

ORGANİK TAZE SEBZE

Türkiye’de organik tarım faaliyetleri, Avrupa’daki ithalatçıların talepleri doğrultusunda 1980’li yıllarda organik kuru üzüm ve kuru incir gibi gıdaların üretimleri ile başlamıştır. Türkiye’de organik tarımsal üretim, 1990’lı yılların başında sadece Ege Bölgesi ve çevresi ile sınırlı iken; 2000’li yıllarda Türkiye genelinde organik tarım faaliyetlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Günümüzde ise, en az kuru gıdalar kadar tarla bitkileri, taze sebze ve meyveler ile tıbbi ve aromatik bitkiler gibi birçok ürün grubunda organik üretim yapılmaktadır. Dünyada konvansiyonel üretim ile ilgili olarak Türkiye, bitkisel ürün sıralamalarında birçok türün üretiminde lider konumdadır ve Dünya sebze yetiştiriciliği incelendiğinde ise, Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle son on yılda, organik tarımın dünyadaki gelişimine de bağlı olarak, organik sebzelere olan talebin giderek artması ile Türkiye’de organik sebze üretim miktarlarında da büyük artışlar meydana gelmiştir ve böylece üretilen tüm organik ürünlerin içerisinde sebze üretiminin payı da giderek artmıştır.

Devamı

bg_4.png
corek-otu.jpg

ORGANİK ÇÖREKOTU

İnsanlık tarihi boyunca bitkiler; gıda, içecek, tatlandırıcı, kozmetik, barınma, yakacak ve hayvan beslenmesi gibi birçok alanda kullanılmıştır. Ayrıca, insanlar bitkileri birçok kullanım alanının yanında insan sağlığını koruyucu olarak tıbbi amaçlarla da kullanmaktadır. FAO (Food and Agriculture Organization) istatistiklerine göre, dünyada yaklaşık 72 bin çiçekli bitki tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Çörekotu tohumu ve tohumundan elde edilen preparatlar, asırlardır halk hekimliğinde; soğuk algınlığı, baş ağrısı, astım, idrar söktürücü, sarılık, çeşitli romatizma ve iltihap hastalıkları ve vb. birçok hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Devamı

keten-tohumu-1.jpg

ORGANİK KETEN TOHUMU

Keten (Linum usitatissimum L.), 13 cins ve 300 kadar türü içeren Linaceae familyasına bağlı bir türdür. Linum cinsinin dünyada tek ve çok yıllık olmak üzere 100, ülkemizde ise 38 kadar türü mevcuttur. İki değişik forma sahip olan keten, lif ve yağ üretiminde kullanılan tek yıllık bir endüstri bitkisidir. Uzun boylu, yüksekten dallanan ve kuvvetli liflere sahip olan formları lif üretimi amacı ile kısa boylu kısmen alçaktan dallanan formları ise yağ elde etmek amacı ile yetiştirilmektedir. Yağ tipi ketenlerin boyları 60-80 cm ve sap kalınlığı 5-6 mm, lif tipi ketenlerin boyları 100-120 cm ve sap kalınlığı ise 2-3 mm dolayındadır. Ülkemizde yıldan yıla azalma gösteren keten tarımı, gerek tekstil sanayisinde gerekse yağ sanayisinde kullanımı bitme noktasına gelmiştir. Fakat tohumunun bileşimimde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerince zengin olması keten bitkisini yeniden gündeme gelmesine sebep olmuştur.

Devamı

pamuk.jpg

ORGANİK PAMUK

Organik pamuk üretimde toprak koruma, hazırlama ve gübreleme kuralları aşağıda belirtilmiştir. Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan kontrollerde arazide toprak koruma tedbirleri alınıp alınmayacağına karar verilir. Organik pamuk üretiminde, gereksiz ve toprakta erozyona neden olacak şekilde toprak işleme yapılamaz. Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi aşağıda belirtilen yöntemlerle sağlanır. Çok yıllık ekim rotasyon programı içerisinde baklagil ve derin köklü bitkilerin yetiştirilmesi veya yeşil gübreleme yapılmalıdır. Tek ürün için, yılda hektar başına 170 kg saf azotu geçmeyecek şekilde organik hayvansal üretimden elde edilen gübre kullanılmalıdır. Organik pamuk üretimi yapılacak alanlarda toprak verimliliği ve biyolojik aktivitenin sağlanamaması halinde, organik gübre ve toprak iyileştiriciler kullanılabilir. Kompost aktivitasyonu için, genetiği değiştirilmemiş uygun bitkisel kaynaklı karışım veya mikroorganizma karışımları kullanılabilir. oprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için genel olarak kullanımına izin verilmiş olan mikroorganizma preparatları yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile kullanılabilir. Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve ihracatı için bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden sonra, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygunluk belgesi veya sertifika verilir.

Devamı

ico_count_1-3.png

280000

Ton Tarla Bitkisi

ico_count_7-1.png

415

Sözleşmeli Üretici

ico_count_3.png

185

Organik Proje

ico_count_4.png

4500

Hektar Üretim

YÖNETİCİMİZDEN AİR AGRO

Değişen Dünya düzeninde gerek küresel ısınma, gerekse çevre kirliliği faktörleri ve en son yaşadığımız Kovid-19 salgını bizlere ``Sağlıklı ve Doğal`` gıda ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı..

Yaşanabilir ve gelecek nesillere bırakılabilir bir Dünya için Sağlıklı ve Doğal gıda ürünlerine ihtiyacımız var. Ülke genelinde başlatacağımız bir "Milli Tarım Seferberliği" ile hem ülke çiftçimizin refah düzeyini artırabilir, hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayabiliriz. Air Agro ailesi olarak başlangıç meşalesini yakarak bu konuda rehberlik ve önderlik yaparak, tüm üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın hizmetindeyiz..

Alp-Arslan-Kirkpinar-202x202-1.png
Alp Arslan KIRKPINAR