Sayfa ARŞİV

Organik Tarım

Organik Tarımın Amacı Nedir.?

Organik Tarımın amacı, bilinçsizce gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinin insan ve hayvan sağlığını tehdit etmesini engellemektir. Bunun için yer altı su kaynaklarının tükenmesine ve/veya kirlenmesine, doğal bitki ve toprak deseninin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin zarar görmesine yol açan unsurların azaltılması, sentetik ilaç ve gübre kullanılmaksızın tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
Organik Tarım

Organik Tarım Nasıl Yapılır?

Dünyada giderek artan nüfus, daha çok yiyecek maddesine olan ihtiyacı gündeme getiriyor. Bununla birlikte yapılan tarım çalışmalarından daha fazla ürün elde etme gereği duyuluyor. Bundan bir süre önce bu ihtiyacın karşılanması adına tarımda hormon kullanımı gündeme gelmiş, bu sayede çok fazla sayıda ve büyük yapılı ürünler elde edilmeye başlanmıştı. Fakat bu ürünlerin sağlık açısından sorun teşkil etmesi ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tüm dünyada artması, bilim insanlarını yeniden Organik Tarım yöntemlerini düşünmeye ve geliştirmeye sevk etti. Dolayısıyla son…